X

Följ vår resa

Följ vårt nyhetsbrev för att bli den första som får Brittfurn inspiration, nyheter och erbjudanden!

Din mailadress kommer inte användas för några andra syften eller delas med någon tredje part.

Loader
0
0

DEN ESSENTIELLA GUIDEN OM PERSISKA MATTOR

LIVETS TEXTILIER

Persiska mattor är samlingsnamnet för det som också kallas för orientaliska mattor, namnet syftar till det geografiska området där mattorna tillverkas. Benämningen är emellertid något svävande då definitionen av Persien varierat över tid. Landnamnet Iran introducerades först 1935 av Reza Shah, men när det kommer till mattor så används fortfarande det gamla namnet, Persien. Mattor har sedan urminnes tider fyllt en viktig funktion i de persiska hushållen, vare sig du var rik eller fattig så var mattor en del av inredningen, det var bara kvaliteten som skiftade. Det finns ett gammalt persiskt ordspråk som lyder “Ju rikare man, desto tunnare matta”, det vill säga att alla har mattor men kvaliteten varierar. Det har handlats med persiska mattor både i och utanför landet i århundraden. Mattorna räknas som en investering för perserna såväl som för andra, att investera i en matta ses ofta som bättre val av penningplacering än konventionella aktier. En gång i tiden hade alla betydelsefulla familjer en vävningsverkstad i hemmet, där det producerades mattor dels för eget bruk men också till försäljning för att öka hushållets överskott. Förr ansågs mattor övertrumfa pengar som betalningsmedel och kunde till och med användas till att betala skatt.


Mattor produceras över hela Persien, vissa platser är mer centrala medan andra är mindre köpstäder som fått ge namn åt de mattor som har sålts på den lokala marknaden. Produktionen av mer sofistikerade och framförallt större mattor sker framförallt i urbana vävateljéer med styrning av en mästervävare. De flesta mindre och enklare mattorna görs av nomadstammar till exempel Qashqa’i stammen.

MATTOR FÖR VARJE HEM

Än idag är det vanligt att se hela golv täckta med en mängd olika mattor i de iranska hemmen. Faktum är att det finns traditionella tillvägagångssätt att arrangera mattor, tekniken är utformad så praktiskt att den går att anpassa till alla typer av rum. Vanligtvis är upplägget sådant att det finns en centralt placerad matta, Mian Farsch, som är upptill 5,5 meter lång och 2,52 meter bred. Tvärsöver ena änden av den centrala mattan placeras huvudmattan Kellegi som kan vara upp till 3,6 meter lång och 1,8 meter bred. På vardera sidan av Mian Farsch placeras Kenarehs mattorna, som är ungefär lika långa som Mian Farsch men bara upp till 0,9 meter breda. Majoriteten av de tidigt producerade persiska mattorna är relativt smala och långa, utformningen av dessa mattor berodde inte på anskaffningen av rummen utan på att en stor del av mattorna tillverkades i nomadernas smala vävstolar.

Förutom mattornas givna plats i hemmen har de spelat en viktig roll som utsmyckning vid högtider i domstolar och i andra offentliga miljöer. Mattorna användes också till storslagna golvbeläggningar i Moskéerna och naturligtvis som religiösa bönemattor. De sistnämnda tillverkas, då som nu, i nästintill i samtliga städer då bönemattor spelar en viktig roll för en troende muslim som förväntas be fem gånger om dagen. Vid bön så vänder sig utövaren knästående mot Mecka och huvudet vidrör marken. Bönemattor är små i storleken fyller bland annat funktionen att de skyddar den praktiserande mot smuts men framförallt så har mattorna en centralt placerad mihrab som är en representation av en nisch som återfinns i varje moské. Nischen anvisar böneriktningen, det vill säga åt vilket håll Mecka ligger. Mattproduktionen i Iran är minst sagt utbredd. I nordvästra delarna gränsar Iran till Turkiet och det geopolitiska området Kaukasus. Här ligger flera välrenommerade center för mattillverkning såsom; Karabagh, Heriz, Tabriz, Gorevan, Mehriban, Sarab, Azerbajdzjan och Ardebil. I västra delarna av landet ligger Kurdistan och produktionscentret för Senneh mattor som även gett namn åt den persiska knuten. I samma område lever de kurdiska nomaderna medan nomaderna från Luristan, Quashqa’i- och Bakhtiari stammarna håller till i de sydvästra delarna av landet. I de södra delarna av Iran ligger centrala platser som Shiraz och Fars, här lever också Afshar nomaderna och i sydöst ligger Kerman provinsen. Baluchi nomaderna håller till i de östra delarna av Iran medan Tekke- och kurdiska stammar befolkar de nordöstra delarna, mellan de båda områdena ligger Meshed, den näst mest befolkade staden i landet. De andra betydande mattproducenterna återfinns i de centralt belägna landområdena med framstående namn såsom; Feraghan, Saruq, Qum, Kashan, Khorasan, Mahal, Mir, Isfahan och Abadeh.

TEKNIK OCH MATERIAL

Alla orientaliska mattor, med undantag för Kelimer och Sumacs, har en handknuten lugg. Mattorna utgörs av tre huvudkomponenter; varpen, väften/inslag och luggen. Samtliga tillverkas i vävstolar, enklare eller mer sofistikerade. Materialen som används vid tillverkning varierar mellan ull, bomull eller silke, antingen i en kombination eller var för sig. Varpen och väften kan vara i sin naturliga färg eller färgad. Det samma gäller den ull eller silket som används till luggen, de mest exklusiva mattorna är alltid färgade med organiska färgämnen.

ULL

Vid mattilverkning används främst fårull även om det förekommer ull från get, kamel, jak eller lamm, materialet är avhängigt av var framställningen äger rum. Långsträngad ull anses vara den bästa att använda till mattknytning eftersom den ger en starkare och tunnare lugg. När det kommer till fårull så är ullen från flanken eller skuldrorna att föredra framför ull från ben eller mage. Ullen har god kvalitet om pälsen borstas av på vintern eller klipps på våren. I Persien anses den finaste ullen komma från Khorasan provinsen. Generellt sett så brukar får som lever i kallare områden, exempelvis bergen, generera bättre ull än får som betar i varmt klimat så som i dalarna och på slätterna. Ullen med den allra högsta kvaliteten kommer från lamm som är mellan åtta till fjorton månader gamla. Fastän ullkvaliteten kan variera extremt mycket, är alla typer av ull fortfarande ett utmärkt material att tillverka mattor i. Några av de absolut mest enastående orientaliska mattorna är helt eller delvist gjorda av ull. Nomadmattor är helt gjorda av ull. Tidigare försåg Luri- och kurdstammarna stora delar av västra Persien med ull som blev över efter deras egen mattproduktion var säkrad. Ullen måste först klippas eller borstas av fåret innan den kardas, tvättas och till sist spinns. Att spinna ull för hand är en primitiv och tidskrävande process. Handspunnen ull lämpar sig bättre till mattproduktion då den är mer löst spunnen än maskinspunnen ull. Dessutom tenderar handspunnen ull att tillgodogöra sig färgen bättre i ett senare skede.

BOMULL

I de flesta länder som producerar handknutna mattor så spinns även bomullen för hand, detta gäller även för persiska mattor. Undantaget är de turkiska Kayseri mattorna där bomullen endast används, i likhet med silke, i varpen och väften för att knyta vita motiv eller för att accentuera andra mönster. Mattor vars väft och varp tillverkas av bomull är ofta tåligare än de som tillverkas av ull. Ullmattor har en benägenhet att töja sig och bli snedvridna till skillnad från bomullsmattor, dessutom tenderar mattor av bomull att ligga bättre på golvet.

SILKE

Silke har använts för att väva några av de mest exceptionella såväl som de absolut tunnaste mattorna i världen. Som tidigare nämnts kan luggen vara gjord av silke men i riktigt exklusiva mattor kan silkestrådar även användas till mattans väft och varp. En riktigt förstklassig silkesmatta måste ses för att hållas för sann, sådana konstverk är bland andra Koum Ka Pour mattor. Silke erhålls från kokongtrådar som spinns av silkesfjärilens larver. Silkeslarven livnär sig på mullbärslöv, därför kan silke bara framställas där det finns tillgång till mullbärsträd. Silket som används i islamska mattor kommer allt som oftast från Kina. En del silke produceras i Kashmir där materialet används både till textilier och mattor

FÄRGER, MÖNSTER OCH DESS SYMBOLIK

Färgningsprocessen är komplicerad och har en avgörande roll för hur den slutliga mattan artar sig. Typen av färg som används påverkar inte bara själva kulören utan även mattans form. Bristande färgkvalitet kan göra att luggen torkar och blir spröd. Det är därför ingen överraskning att den som kände till hemligheten bakom den komplexa färgningsprocessen var högt aktad i mattproduktions kretsar. Majoriteten av den färg som används till handgjorda mattor härrörs från växter eller insekter. Den mest använda färgen är röd som framställs från flera naturliga ämnen. Krapprötter, ​rubia tinctorium,​ växer på flera platser i Persien och räknas som en av de äldsta färgväxterna, plantorna tas om hand när de är mellan tre till sex år gamla. Den karminröda färgen å sin sida utvinns från den honkönade koschenillsköldlusen, ​coccus cacti,​ medan insekten ​chermes abietis ​ger en annan nyans av röd. Olika nyanser av röd, framförallt rosa, utvinns genom att blanda den röda färgen med vassle. Den blåa färgen erhålls från indigoplantan som växer i de östra delarna av Indien. Den djupt mörkblå färgtonen utvinns från beläggningen i fermenterings karen. Bruna och gråa färgtoner utvinns genom att antingen använda ofärgad ull eller genom att lägga ullen i en oxblodslösning. Framställningen av färgen svart är speciellt svår, om processen görs på fel sätt så blir textilfibrerna sköra och lossnar från luggen. Detta är framförallt en fara när mörkgrå ull används, den bästa svarta färgen kommer från naturligt svarta får eller kameler. För att utvinna gul färg finns flera alternativ, exempelvis används blommorna, löven eller stjälkarna från reseda plantan, stammen från ett granatäpple (orange) eller vinblad. Förr i tiden användes även saffran som färgämne men ju dyrare det blev, desto mer sällan användes pistiller och pollen från saffranskrokusen. Gröna nyanser erhålls genom att blanda gult och blått.

En framgångsrik färgningsprocess är avhängigt av skickligheten och kunskapen hos den som utför arbetet. Föränderliga förhållanden och material gör det extremt svårt att kontrollera nyansen, kvaliteten, texturen och lystern på materialet som färgas. Hårdheten på vattnet spelar också en stor roll i färgningsprocessen. Det svåra med naturfärger att det är nästintill, om inte helt, omöjligt att få fram en identisk nyans av samma färg. I städer och byar överkommer befolkningen svårigheten med nyansskillnader på en matta genom att färga all det ull som ska ha samma färg, i ett kar samtidigt. De kringresande nomaderna har inte samma möjlighet att göra detta, då färgkaren inte går att transportera på ett smidigt sätt. De färgar istället ullen i små kärl vid behov, vilket resulterar i att nomadmattor har flera nyanser av samma färg. Just färgskiftningarna, även kallat abrash, har kommit att bli ett mycket uppskattat inslag i denna typ av mattor. Att framställa samma färgskiftningar medvetet hade framstått som framtvingat och gett ett artificiellt intryck . Under 1860-talet introducerades anilinfärger som en lösning på problemet med att få en enhetlig färg på mattorna. Mattindustrierna i Persien och Turkiet välkomnande först de nya färgerna men det visade sig bli en kostsam historia. Anilinfärgerna var inte lämpade för garnfärgning, då de initialt blev för skarpa och för att sedan blekna inom kort. Nyttjandet av anilinfärg fick förödande konsekvenser för Persien, mattindustriernas rykte svärtades ner och den tidigare kokande exportmarknaden avstannade abrupt. För den persiska regeringen var detta alarmerande, eftersom den enda anledningen till att använda anilinfärger var de ekonomiska fördelarna, snabbare och billigare produktion. Regeringen införde ett förbud att använda färgerna med stränga straff som påföljd för de som inte följde reglerna. Mellan 1903-1914 använde sig de persiska mattilverkarna således av naturliga färgämnen medan andra länder fortsatte använda anilinfärgerna, detta är viktigt att ha i åtanke när en ska fastställa åldern på en persisk matta. Efter 1920-talet förbättrades kvaliteten på de syntetiska färgerna avsevärt. Idag produceras syntetiska färger i otaliga färger och nyanser som kan tillfredsställa den mest kräsna mattkännaren. I och med utvecklingen av syntetiska färger har även mattfärgarnas förutsättningar förändrats. Det är nu möjligt att tona ner färgen genom att använda sig av en så kallad reduktionstvätt, för att få mattorna att se blekare och mer antika ut. Detta smått komplicerade förfarande skadar inte mattan om proceduren genomförs korrekt.

Färgningsprocessen ser på det hela taget väldigt likadan ut oavsett om den görs av nomader på stäppen eller i anläggningar i staden. Först blötläggs ullen i varmt vatten i ungefär 30 minuter för att sedan sänkas ner i ett alunbad​ ​i cirka 12 timmar. Efter detta kokas ullen i alunbadet​ i​ en timme innan den placeras i ett färgkar. Hur länge ullen ligger i karet varierar mellan några timmar till flera dagar, allt beroende på vilken färg som ska frambringas samt vilken kvalitet det är på färgen som används. Alunbadets funktion är att säkerställa att färgen sitter fast. Även om all ull färgas samtidigt så kommer det fortfarande finnas nyansskillnader, detta beror på att olika får inte har exakt samma ullkvalitet. Att färga silke är än mer komplicerat och förutsätter en mattfärgare i världsklass. Innan vi går vidare från färger och färgningsprocessen bör det nämnas att färgerna har, precis som mönster och motiv, en symbolisk innebörd. Färgsymboliken varierar beroende på var mattan tillverkas. Först och främst så anses grön vara en helig färg i muslimska länder, då grönt ska ha varit färgen på profeten Mohammeds kappa. Fram till 1930 var grönt till och med förbjudet att använda som grundfärg på persiska mattor, det var dock tillåtet att använda till bönemattor och mindre dekorationer. Trycket från exportmarknaden hjälpte till att överbrygga detta förbehåll.


FÄRGER

Ibland finns det flera symboliska meningar med samma färg. Nedan är en förenklad lista över färgsymboliken för orientaliska mattor:

VIT

Symboliserar sorgens och dödens färg, men också fredens och renhetens färg.

 

SVART

Används oftast för att skapa linjer. Färgern tolkas oftast som undergångens eller förstörelsens färg (Islam).

 

 

ORANGE

Hängivelsens och fromhetens färg (Islam).

 

GUL / GULD

Gula färger representerar solen, livets glädje, medan gulda färger symboliserar kunglighet, makt och välstånd.

 

 

GRÖN

Den heliga färgen av profeten Mohammed - färgen används sparsamt på mattan, främst på ställen där man inte går så mycket. Färgen förknippas med hopp, förnyelseliv, och vår.

 

BRUN

Symboliserar fertilitet- och jordens överflöd (Islam).

 

 

RÖD

Hängivelsens och fromhetens färg (Islam). Färgen kan även symbolisera: skönhet, rikedom, mod, lyckaglädje, och tro.

 

BLÅ

Ljusblått är himlens färg, Irans nationalfärg, samt kan förknippas med sorg. Mörkblått associeras med ensamhet. Blått kan generellt sett även uppfattas som styrka, kraft och efterlivet.

 

 


MÖNSTER

Som vi nämnde tidigare har såväl mattornas färger som dess mönster olika betydelser. Här nedanför hittar du några exempel på vad olika mönster betyder.


VÄVSTOLAR

Det finns huvudsakligen två typer av vävstolar; horisontella och vertikala. Den horisontella vävstolen är den som nomaderna använder och är mycket enkelt konstruerad. Vävstolen består av två bommar som varpen strängas emellan. När varpen är på plats sätts vävstolen ner i marken med hjälp av pålar, som håller anordningen spänd medan mattan vävs. Vävstolen som är tunn och lätt lämpar sig för ett nomadliv då den kan, när den inte används, lätt rullas ihop och transporteras på kamelens- eller mulåsnans rygg. Vävstolarna kan inte vara för stora av praktiska skäl, det är därför nomadmattor små i storleken. Det finns tre typer av vertikala vävstolar: fixerade vertikala, vertikala Tabriz och vertikala roller beams.

FIXERADE VERTIKALA VÄVSTOLAR

Vertikala vävstolar används såväl i mindre mattverkstäder i byarna som i de stora mattateljéerna i städerna. Den enklaste sorten av vertikal vävstol består av två vertikala stöttor, två horisontella och parallellt fixerade bommar placerade längst upp och längst ner på stöttorna. Mellan de rundade bommarna strängas varptrådarna. En vävstege eller en pinne med peggar fästs vid de bägge vertikala bommarna. Mellan bommarna fästs en sittbom där vävaren kan sitta. När varpen är fastspänd, så att rullarna inte kan sänkas eller höjas, måste vävaren följa väven pinne för pinne från golvet och uppåt. Vävarna jobbar alltså alltid i samma höjd som knutarna. Mattor som knyts på sådana vävstolar är oftast lika långa som stolen men de kan givetvis vara kortare. Maxhöjden för denna typ av vävstol är oftast 2,74 meter. Möjligheten finns att göra längre mattor på denna typ av vävstolar, då används dubbelt så lång varp som viras runt en av bommarna. Denna varp flyttas när den första varplängden är färdigställd, genom att man vevar upp den färdigknutna mattan och rullar fram de nya varptrådarna. Slutresultatet vid detta förfarande är sällan tillfredsställande då det vanligtvis syns var varpen har förlängts på den färdiga mattan.

VERTIKALA TABRIZ VÄVSTOLAR

En variant på den fixerade vertikala vävstolen är Tabriz vävstolen, som uppfanns i staden med samma namn och som nu används över hela Iran. Den största skillnaden från ovanstående konstruktion är att varpen går i en cirkelbana, det vill säga att den går ner på ena sidan och upp på den andra. När den främre varpen är färdigknuten så halas den under den lägre bommen och upp på baksidan, vilket gör att den bakre varpen rullas över den översta bommen och till framsidan, där den nya varpen är redo att bearbetas.

VERTIKALA ROLLER BEAM VÄVSTOLAR

Den mest moderna typen av vertikal vävstol är den med rullande bommar, varpen rullas upp på den övre bommen och sträcks ner till den lägre. Båda bommarna går att snurra. Vävarna sitter vid den nedre bommen och rullar upp mattan på bommen allteftersom den blir klar. Samtidigt rullas den nya varpen ner från den övre bommen. Med denna typ av vävstol kan alla typer av mattlängder tillverkas.


Här på Brittfurn har du möjligheten att hitta hundratals av persiska mattor. Hitta din favorit idag!

Varukorg

Total inkl. ev. rabatt0 kr

Kassa
Läs produktinfo Lägg i moodboard